15jun2019

Maastrichts Liedboek – Camerata Trajectina

Van 16:00

Historische Brouwerij Bosch, Wijcker Grachtstraat in Maastricht

€ 15,-

Zaterdag 15 juni, aanvang 16.00 uur

Festival Stemmig Maastricht

Maastrichts Liedboek – Camerata Trajectin

Locatie: historische Brouwerij Bosch, Wijcker Grachtstraat in Maastricht 

De historische en fysieke ontwikkeling van Maastricht werd tot de Franse Revolutie sterk gedomineerd door de centrale ligging als vestingstad in het Maasdal met de bijbehorende stadsmuren en aanwezigheid van diverse vreemde overheersers met hun garnizoenen.

In de muziek heeft dat zijn weerslag gevonden in een bloeitijd van een Frans opera- en theaterleven en in zeer uiteenlopend repertoire van historieliederen en liefdesliederen. Als enige stad wordt Maastricht met naam genoemd in het Wilhelmus. Het programma met strijdlustige gezangen en intriges, met overspel en liefdesverdriet, is in goede handen van hét specialistische ensemble in Nederland dat deze materie tot in de details beheerst met muziek, arrangementen, theater en voordracht: Camerata Trajectina.